Lista akordów:

Akordy według dźwięku bazowego

CC#/DbDD#/EbEFF#/GbGG#/AbAA#/BH
C
c
C-
C+
C7
c7
Csus2
Csus4
C5
C7+
C7/5-
C0
c7+
C6
C6-
C7/5+
C9
C11
c7/5-
C7sus2
c6
C9sus4
C/E
C/G
c/Eb
c/G
C7sus4
c7/Eb
c7/G
c7/B
c6+
C7/E
C7/G
C7/B
c+
Cadd9
Cadd2
C7+/E
C7+/G
C7+/H
c6+/Eb
c6+/G
c6+/A
Cadd11
c9
cadd9
cadd2
C6/E
C6/G
C6/A
C-dur
C-moll
c/Es
C2
C4
C5+
c5+
c6+/Es
c7/Es
C7/H
Caug
Cdim
Cm
Cm+
Cm/Eb
Cm/Es
Cm/G
Cm5+
Cm6+
CM7
Cm7
Cm7+
Cm7/5-
Cm7/B
Cm7/Eb
Cm7/Es
Cm7/G
Cm9
Cmadd2
Cmadd9
Cmaj7
Co
Czm
Czw
G4-3
g6-4
C#
c#
C#-
C#+
C#7
c#7
C#sus2
C#sus4
C#5
C#7+
C#7/5-
C#0
c#7+
C#6
C#6-
C#7/5+
C#9
C#11
c#7/5-
C#7sus2
c#6
C#9sus4
C#/E#
C#/G#
c#/E
c#/G#
C#7sus4
c#7/E
c#7/G#
c#7/H
c#6+
C#7/E#
C#7/G#
C#7/H
c#+
C#add9
C#add2
C#7+/E#
C#7+/G#
C#7+/H#
c#6+/E
c#6+/G#
c#6+/A#
C#add11
c#9
c#add9
c#add2
C#6/E#
C#6/G#
C#6/A#
Ab4-3
ab6-4
As4-3
as6-4
C#-dur
C#-moll
C#2
C#4
C#5+
c#5+
C#7/H#
C#aug
C#dim
C#m
C#m+
C#m/E
C#m/G#
C#m5+
C#m6+
C#M7
C#m7
C#m7+
C#m7/5-
C#m7/E
C#m7/G#
C#m7/H
C#m9
C#madd2
C#madd9
C#maj7
C#o
C#zm
C#zw
Cis
cis
Cis+
cis+
Cis-
Cis-dur
Cis-moll
cis/E
Cis/Eis
Cis/Gis
cis/Gis
Cis0
Cis11
Cis2
Cis4
Cis5
Cis5+
cis5+
Cis6
cis6
cis6+
cis6+/Ais
cis6+/E
cis6+/Gis
Cis6-
Cis6/Ais
Cis6/Eis
Cis6/Gis
Cis7
cis7
Cis7+
cis7+
Cis7+/Eis
Cis7+/Gis
Cis7+/His
Cis7/5+
Cis7/5-
cis7/5-
cis7/E
Cis7/Eis
Cis7/Gis
cis7/Gis
Cis7/H
cis7/H
Cis7/His
Cis7sus2
Cis7sus4
Cis9
cis9
Cis9sus4
Cisadd11
Cisadd2
cisadd2
Cisadd9
cisadd9
Cisaug
Cisdim
Cism
Cism+
Cism/E
Cism/Gis
Cism5+
Cism6+
CisM7
Cism7
Cism7+
Cism7/5-
Cism7/E
Cism7/Gis
Cism7/H
Cism9
Cismadd2
Cismadd9
Cismaj7
Ciso
Cissus2
Cissus4
Ciszm
Ciszw
Db
db
Db+
db+
Db-
Db-dur
Db-moll
Db/Ab
db/Ab
Db/F
db/Fb
Db0
Db11
Db2
Db4
Db5
Db5+
db5+
Db6
db6
db6+
db6+/Ab
db6+/B
db6+/Fb
Db6-
Db6/Ab
Db6/B
Db6/F
Db7
db7
Db7+
db7+
Db7+/Ab
Db7+/C
Db7+/F
Db7/5+
Db7/5-
db7/5-
Db7/Ab
db7/Ab
Db7/C
Db7/Cb
db7/Cb
Db7/F
db7/Fb
Db7sus2
Db7sus4
Db9
db9
Db9sus4
Dbadd11
Dbadd2
dbadd2
Dbadd9
dbadd9
Dbaug
Dbdim
Dbm
Dbm+
Dbm/Ab
Dbm/Fb
Dbm5+
Dbm6+
DbM7
Dbm7
Dbm7+
Dbm7/5-
Dbm7/Ab
Dbm7/Cb
Dbm7/Fb
Dbm9
Dbmadd2
Dbmadd9
Dbmaj7
Dbo
Dbsus2
Dbsus4
Dbzm
Dbzw
Des
des
Des+
des+
Des-
Des-dur
Des-moll
Des/As
des/As
Des/F
des/Fes
Des0
Des11
Des2
Des4
Des5
Des5+
des5+
Des6
des6
des6+
des6+/As
des6+/B
des6+/Fes
Des6-
Des6/As
Des6/B
Des6/F
Des7
des7
Des7+
des7+
Des7+/As
Des7+/C
Des7+/F
Des7/5+
Des7/5-
des7/5-
Des7/As
des7/As
Des7/C
Des7/Ces
des7/Ces
Des7/F
des7/Fes
Des7sus2
Des7sus4
Des9
des9
Des9sus4
Desadd11
Desadd2
desadd2
Desadd9
desadd9
Desaug
Desdim
Desm
Desm+
Desm/As
Desm/Fes
Desm5+
Desm6+
DesM7
Desm7
Desm7+
Desm7/5-
Desm7/As
Desm7/Ces
Desm7/Fes
Desm9
Desmadd2
Desmadd9
Desmaj7
Deso
Dessus2
Dessus4
Deszm
Deszw
G#4-3
g#6-4
Gis4-3
gis6-4
D
d
D-
D+
D7
d7
Dsus2
Dsus4
D5
D7+
D7/5-
D0
d7+
D6
D6-
D7/5+
D9
D11
d7/5-
D7sus2
d6
D9sus4
D/F#
D/A
d/F
d/A
D7sus4
d7/F
d7/A
d7/C
d6+
D7/F#
D7/A
D7/C
d+
Dadd9
Dadd2
D7+/F#
D7+/A
D7+/C#
d6+/F
d6+/A
d6+/H
Dadd11
d9
dadd9
dadd2
D6/F#
D6/A
D6/H
A4-3
a6-4
D-dur
D-moll
D/Fis
D2
D4
D5+
d5+
D6/Fis
D7+/Cis
D7+/Fis
D7/C#
D7/Cis
D7/Fis
Daug
Ddim
Dm
Dm+
Dm/A
Dm/F
Dm5+
Dm6+
DM7
Dm7
Dm7+
Dm7/5-
Dm7/A
Dm7/C
Dm7/F
Dm9
Dmadd2
Dmadd9
Dmaj7
Do
Dzm
Dzw
D#
d#
D#-
D#+
D#7
d#7
D#sus2
D#sus4
D#5
D#7+
D#7/5-
D#0
d#7+
D#6
D#6-
D#7/5+
D#9
D#11
d#7/5-
D#7sus2
d#6
D#9sus4
D#/F##
D#/A#
d#/F#
d#/A#
D#7sus4
d#7/F#
d#7/A#
d#7/C#
d#6+
D#7/F##
D#7/A#
D#7/C#
d#+
D#add9
D#add2
D#7+/F##
D#7+/A#
D#7+/C##
d#6+/F#
d#6+/A#
d#6+/H#
D#add11
d#9
d#add9
d#add2
D#6/F##
D#6/A#
D#6/H#
A#4-3
a#6-4
Ais4-3
ais6-4
B4-3
b6-4
D#-dur
D#-moll
D#2
D#4
D#5+
d#5+
D#7/C##
D#aug
D#dim
D#m
D#m+
D#m/A#
D#m/F#
D#m5+
D#m6+
D#M7
D#m7
D#m7+
D#m7/5-
D#m7/A#
D#m7/C#
D#m7/F#
D#m9
D#madd2
D#madd9
D#maj7
D#o
D#zm
D#zw
Dis
dis
Dis+
dis+
Dis-
Dis-dur
Dis-moll
Dis/Ais
dis/Ais
dis/Fis
Dis/Fisis
Dis0
Dis11
Dis2
Dis4
Dis5
Dis5+
dis5+
Dis6
dis6
dis6+
dis6+/Ais
dis6+/Fis
dis6+/His
Dis6-
Dis6/Ais
Dis6/Fisis
Dis6/His
Dis7
dis7
Dis7+
dis7+
Dis7+/Ais
Dis7+/Cisis
Dis7+/Fisis
Dis7/5+
Dis7/5-
dis7/5-
Dis7/Ais
dis7/Ais
Dis7/Cis
dis7/Cis
Dis7/Cisis
dis7/Fis
Dis7/Fisis
Dis7sus2
Dis7sus4
Dis9
dis9
Dis9sus4
Disadd11
Disadd2
disadd2
Disadd9
disadd9
Disaug
Disdim
Dism
Dism+
Dism/Ais
Dism/Fis
Dism5+
Dism6+
DisM7
Dism7
Dism7+
Dism7/5-
Dism7/Ais
Dism7/Cis
Dism7/Fis
Dism9
Dismadd2
Dismadd9
Dismaj7
Diso
Dissus2
Dissus4
Diszm
Diszw
Eb
eb
Eb+
eb+
Eb-
Eb-dur
Eb-moll
Eb/B
eb/B
Eb/G
eb/Gb
Eb0
Eb11
Eb2
Eb4
Eb5
Eb5+
eb5+
Eb6
eb6
eb6+
eb6+/B
eb6+/C
eb6+/Gb
Eb6-
Eb6/B
Eb6/C
Eb6/G
Eb7
eb7
Eb7+
eb7+
Eb7+/B
Eb7+/D
Eb7+/G
Eb7/5+
Eb7/5-
eb7/5-
Eb7/B
eb7/B
Eb7/D
Eb7/Db
eb7/Db
Eb7/G
eb7/Gb
Eb7sus2
Eb7sus4
Eb9
eb9
Eb9sus4
Ebadd11
Ebadd2
ebadd2
Ebadd9
ebadd9
Ebaug
Ebdim
Ebm
Ebm+
Ebm/B
Ebm/Gb
Ebm5+
Ebm6+
EbM7
Ebm7
Ebm7+
Ebm7/5-
Ebm7/B
Ebm7/Db
Ebm7/Gb
Ebm9
Ebmadd2
Ebmadd9
Ebmaj7
Ebo
Ebsus2
Ebsus4
Ebzm
Ebzw
Es
es
Es+
es+
Es-
Es-dur
Es-moll
Es/B
es/B
Es/G
es/Ges
Es0
Es11
Es2
Es4
Es5
Es5+
es5+
Es6
es6
es6+
es6+/B
es6+/C
es6+/Ges
Es6-
Es6/B
Es6/C
Es6/G
Es7
es7
Es7+
es7+
Es7+/B
Es7+/D
Es7+/G
Es7/5+
Es7/5-
es7/5-
Es7/B
es7/B
Es7/D
Es7/Des
es7/Des
Es7/G
es7/Ges
Es7sus2
Es7sus4
Es9
es9
Es9sus4
Esadd11
Esadd2
esadd2
Esadd9
esadd9
Esaug
Esdim
Esm
Esm+
Esm/B
Esm/Ges
Esm5+
Esm6+
EsM7
Esm7
Esm7+
Esm7/5-
Esm7/B
Esm7/Des
Esm7/Ges
Esm9
Esmadd2
Esmadd9
Esmaj7
Eso
Essus2
Essus4
Eszm
Eszw
E
e
E-
E+
E7
e7
Esus2
Esus4
E5
E7+
E7/5-
E0
e7+
E6
E6-
E7/5+
E9
E11
e7/5-
E7sus2
e6
E9sus4
E/G#
E/H
e/G
e/H
E7sus4
e7/G
e7/H
e7/D
e6+
E7/G#
E7/H
E7/D
e+
Eadd9
Eadd2
E7+/G#
E7+/H
E7+/D#
e6+/G
e6+/H
e6+/C#
Eadd11
e9
eadd9
eadd2
E6/G#
E6/H
E6/C#
E-dur
E-moll
E/Gis
E2
E4
E5+
e5+
e6+/Cis
E6/Cis
E6/Gis
E7+/Dis
E7+/Gis
E7/D#
E7/Dis
E7/Gis
Eaug
Edim
Em
Em+
Em/G
Em/H
Em5+
Em6+
EM7
Em7
Em7+
Em7/5-
Em7/D
Em7/G
Em7/H
Em9
Emadd2
Emadd9
Emaj7
Eo
Ezm
Ezw
H4-3
h6-4
F
f
F-
F+
F7
f7
Fsus2
Fsus4
F5
F7+
F7/5-
F0
f7+
F6
F6-
F7/5+
F9
F11
f7/5-
F7sus2
f6
F9sus4
F/A
F/C
f/Ab
f/C
F7sus4
f7/Ab
f7/C
f7/Eb
f6+
F7/A
F7/C
F7/Eb
f+
Fadd9
Fadd2
F7+/A
F7+/C
F7+/E
f6+/Ab
f6+/C
f6+/D
Fadd11
f9
fadd9
fadd2
F6/A
F6/C
F6/D
C4-3
c6-4
F-dur
F-moll
f/As
F2
F4
F5+
f5+
f6+/As
f7/As
F7/E
F7/Es
f7/Es
Faug
Fdim
Fm
Fm+
Fm/Ab
Fm/As
Fm/C
Fm5+
Fm6+
FM7
Fm7
Fm7+
Fm7/5-
Fm7/Ab
Fm7/As
Fm7/C
Fm7/Eb
Fm7/Es
Fm9
Fmadd2
Fmadd9
Fmaj7
Fo
Fzm
Fzw
F#
f#
F#-
F#+
F#7
f#7
F#sus2
F#sus4
F#5
F#7+
F#7/5-
F#0
f#7+
F#6
F#6-
F#7/5+
F#9
F#11
f#7/5-
F#7sus2
f#6
F#9sus4
F#/A#
F#/C#
f#/A
f#/C#
F#7sus4
f#7/A
f#7/C#
f#7/E
f#6+
F#7/A#
F#7/C#
F#7/E
f#+
F#add9
F#add2
F#7+/A#
F#7+/C#
F#7+/E#
f#6+/A
f#6+/C#
f#6+/D#
F#add11
f#9
f#add9
f#add2
F#6/A#
F#6/C#
F#6/D#
C#4-3
c#6-4
Cis4-3
cis6-4
Db4-3
db6-4
Des4-3
des6-4
F#-dur
F#-moll
F#2
F#4
F#5+
f#5+
F#7/E#
F#aug
F#dim
F#m
F#m+
F#m/A
F#m/C#
F#m5+
F#m6+
F#M7
F#m7
F#m7+
F#m7/5-
F#m7/A
F#m7/C#
F#m7/E
F#m9
F#madd2
F#madd9
F#maj7
F#o
F#zm
F#zw
Fis
fis
Fis+
fis+
Fis-
Fis-dur
Fis-moll
fis/A
Fis/Ais
Fis/Cis
fis/Cis
Fis0
Fis11
Fis2
Fis4
Fis5
Fis5+
fis5+
Fis6
fis6
fis6+
fis6+/A
fis6+/Cis
fis6+/Dis
Fis6-
Fis6/Ais
Fis6/Cis
Fis6/Dis
Fis7
fis7
Fis7+
fis7+
Fis7+/Ais
Fis7+/Cis
Fis7+/Eis
Fis7/5+
Fis7/5-
fis7/5-
fis7/A
Fis7/Ais
Fis7/Cis
fis7/Cis
Fis7/E
fis7/E
Fis7/Eis
Fis7sus2
Fis7sus4
Fis9
fis9
Fis9sus4
Fisadd11
Fisadd2
fisadd2
Fisadd9
fisadd9
Fisaug
Fisdim
Fism
Fism+
Fism/A
Fism/Cis
Fism5+
Fism6+
FisM7
Fism7
Fism7+
Fism7/5-
Fism7/A
Fism7/Cis
Fism7/E
Fism9
Fismadd2
Fismadd9
Fismaj7
Fiso
Fissus2
Fissus4
Fiszm
Fiszw
Gb
gb
Gb+
gb+
Gb-
Gb-dur
Gb-moll
Gb/B
Gb/Db
gb/Db
gb/Hbb
Gb0
Gb11
Gb2
Gb4
Gb5
Gb5+
gb5+
Gb6
gb6
gb6+
gb6+/Db
gb6+/Eb
gb6+/Hbb
Gb6-
Gb6/B
Gb6/Db
Gb6/Eb
Gb7
gb7
Gb7+
gb7+
Gb7+/B
Gb7+/Db
Gb7+/F
Gb7/5+
Gb7/5-
gb7/5-
Gb7/B
Gb7/Db
gb7/Db
Gb7/F
Gb7/Fb
gb7/Fb
gb7/Hbb
Gb7sus2
Gb7sus4
Gb9
gb9
Gb9sus4
Gbadd11
Gbadd2
gbadd2
Gbadd9
gbadd9
Gbaug
Gbdim
Gbm
Gbm+
Gbm/Db
Gbm/Hbb
Gbm5+
Gbm6+
GbM7
Gbm7
Gbm7+
Gbm7/5-
Gbm7/Db
Gbm7/Fb
Gbm7/Hbb
Gbm9
Gbmadd2
Gbmadd9
Gbmaj7
Gbo
Gbsus2
Gbsus4
Gbzm
Gbzw
Ges
ges
Ges+
ges+
Ges-
Ges-dur
Ges-moll
Ges/B
Ges/Des
ges/Des
ges/Heses
Ges0
Ges11
Ges2
Ges4
Ges5
Ges5+
ges5+
Ges6
ges6
ges6+
ges6+/Des
ges6+/Es
ges6+/Heses
Ges6-
Ges6/B
Ges6/Des
Ges6/Es
Ges7
ges7
Ges7+
ges7+
Ges7+/B
Ges7+/Des
Ges7+/F
Ges7/5+
Ges7/5-
ges7/5-
Ges7/B
Ges7/Des
ges7/Des
Ges7/F
Ges7/Fes
ges7/Fes
ges7/Heses
Ges7sus2
Ges7sus4
Ges9
ges9
Ges9sus4
Gesadd11
Gesadd2
gesadd2
Gesadd9
gesadd9
Gesaug
Gesdim
Gesm
Gesm+
Gesm/Des
Gesm/Heses
Gesm5+
Gesm6+
GesM7
Gesm7
Gesm7+
Gesm7/5-
Gesm7/Des
Gesm7/Fes
Gesm7/Heses
Gesm9
Gesmadd2
Gesmadd9
Gesmaj7
Geso
Gessus2
Gessus4
Geszm
Geszw
G
g
G-
G+
G7
g7
Gsus2
Gsus4
G5
G7+
G7/5-
G0
g7+
G6
G6-
G7/5+
G9
G11
g7/5-
G7sus2
g6
G9sus4
G/H
G/D
g/B
g/D
G7sus4
g7/B
g7/D
g7/F
g6+
G7/H
G7/D
G7/F
g+
Gadd9
Gadd2
G7+/H
G7+/D
G7+/F#
g6+/B
g6+/D
g6+/E
Gadd11
g9
gadd9
gadd2
G6/H
G6/D
G6/E
D4-3
d6-4
G-dur
G-moll
G2
G4
G5+
g5+
G7+/Fis
G7/F#
G7/Fis
Gaug
Gdim
Gm
Gm+
Gm/B
Gm/D
Gm5+
Gm6+
GM7
Gm7
Gm7+
Gm7/5-
Gm7/B
Gm7/D
Gm7/F
Gm9
Gmadd2
Gmadd9
Gmaj7
Go
Gzm
Gzw
G#
g#
G#-
G#+
G#7
g#7
G#sus2
G#sus4
G#5
G#7+
G#7/5-
G#0
g#7+
G#6
G#6-
G#7/5+
G#9
G#11
g#7/5-
G#7sus2
g#6
G#9sus4
G#/H#
G#/D#
g#/H
g#/D#
G#7sus4
g#7/H
g#7/D#
g#7/F#
g#6+
G#7/H#
G#7/D#
G#7/F#
g#+
G#add9
G#add2
G#7+/H#
G#7+/D#
G#7+/F##
g#6+/H
g#6+/D#
g#6+/E#
G#add11
g#9
g#add9
g#add2
G#6/H#
G#6/D#
G#6/E#
Ab
ab
Ab+
ab+
Ab-
Ab-dur
Ab-moll
Ab/C
ab/Cb
Ab/Eb
ab/Eb
Ab0
Ab11
Ab2
Ab4
Ab5
Ab5+
ab5+
Ab6
ab6
ab6+
ab6+/Cb
ab6+/Eb
ab6+/F
Ab6-
Ab6/C
Ab6/Eb
Ab6/F
Ab7
ab7
Ab7+
ab7+
Ab7+/C
Ab7+/Eb
Ab7+/G
Ab7/5+
Ab7/5-
ab7/5-
Ab7/C
ab7/Cb
Ab7/Eb
ab7/Eb
Ab7/G
Ab7/Gb
ab7/Gb
Ab7sus2
Ab7sus4
Ab9
ab9
Ab9sus4
Abadd11
Abadd2
abadd2
Abadd9
abadd9
Abaug
Abdim
Abm
Abm+
Abm/Cb
Abm/Eb
Abm5+
Abm6+
AbM7
Abm7
Abm7+
Abm7/5-
Abm7/Cb
Abm7/Eb
Abm7/Gb
Abm9
Abmadd2
Abmadd9
Abmaj7
Abo
Absus2
Absus4
Abzm
Abzw
As
as
As+
as+
As-
As-dur
As-moll
As/C
as/Ces
As/Es
as/Es
As0
As11
As2
As4
As5
As5+
as5+
As6
as6
as6+
as6+/Ces
as6+/Es
as6+/F
As6-
As6/C
As6/Es
As6/F
As7
as7
As7+
as7+
As7+/C
As7+/Es
As7+/G
As7/5+
As7/5-
as7/5-
As7/C
as7/Ces
As7/Es
as7/Es
As7/G
As7/Ges
as7/Ges
As7sus2
As7sus4
As9
as9
As9sus4
Asadd11
Asadd2
asadd2
Asadd9
asadd9
Asaug
Asdim
Asm
Asm+
Asm/Ces
Asm/Es
Asm5+
Asm6+
AsM7
Asm7
Asm7+
Asm7/5-
Asm7/Ces
Asm7/Es
Asm7/Ges
Asm9
Asmadd2
Asmadd9
Asmaj7
Aso
Assus2
Assus4
Aszm
Aszw
D#4-3
d#6-4
Dis4-3
dis6-4
Eb4-3
eb6-4
Es4-3
es6-4
G#-dur
G#-moll
G#2
G#4
G#5+
g#5+
G#7/F##
G#aug
G#dim
G#m
G#m+
G#m/D#
G#m/H
G#m5+
G#m6+
G#M7
G#m7
G#m7+
G#m7/5-
G#m7/D#
G#m7/F#
G#m7/H
G#m9
G#madd2
G#madd9
G#maj7
G#o
G#zm
G#zw
Gis
gis
Gis+
gis+
Gis-
Gis-dur
Gis-moll
Gis/Dis
gis/Dis
gis/H
Gis/His
Gis0
Gis11
Gis2
Gis4
Gis5
Gis5+
gis5+
Gis6
gis6
gis6+
gis6+/Dis
gis6+/Eis
gis6+/H
Gis6-
Gis6/Dis
Gis6/Eis
Gis6/His
Gis7
gis7
Gis7+
gis7+
Gis7+/Dis
Gis7+/Fisis
Gis7+/His
Gis7/5+
Gis7/5-
gis7/5-
Gis7/Dis
gis7/Dis
Gis7/Fis
gis7/Fis
Gis7/Fisis
gis7/H
Gis7/His
Gis7sus2
Gis7sus4
Gis9
gis9
Gis9sus4
Gisadd11
Gisadd2
gisadd2
Gisadd9
gisadd9
Gisaug
Gisdim
Gism
Gism+
Gism/Dis
Gism/H
Gism5+
Gism6+
GisM7
Gism7
Gism7+
Gism7/5-
Gism7/Dis
Gism7/Fis
Gism7/H
Gism9
Gismadd2
Gismadd9
Gismaj7
Giso
Gissus2
Gissus4
Giszm
Giszw
A
a
A-
A+
A7
a7
Asus2
Asus4
A5
A7+
A7/5-
A0
a7+
A6
A6-
A7/5+
A9
A11
a7/5-
A7sus2
a6
A9sus4
A/C#
A/E
a/C
a/E
A7sus4
a7/C
a7/E
a7/G
a6+
A7/C#
A7/E
A7/G
a+
Aadd9
Aadd2
A7+/C#
A7+/E
A7+/G#
a6+/C
a6+/E
a6+/F#
Aadd11
a9
aadd9
aadd2
A6/C#
A6/E
A6/F#
A-dur
A-moll
A/Cis
A2
A4
A5+
a5+
a6+/Fis
A6/Cis
A6/Fis
A7+/Cis
A7+/Gis
A7/Cis
A7/G#
A7/Gis
Aaug
Adim
Am
Am+
Am/C
Am/E
Am5+
Am6+
AM7
Am7
Am7+
Am7/5-
Am7/C
Am7/E
Am7/G
Am9
Amadd2
Amadd9
Amaj7
Ao
Azm
Azw
E4-3
e6-4
A#
a#
A#-
A#+
A#7
a#7
A#sus2
A#sus4
A#5
A#7+
A#7/5-
A#0
a#7+
A#6
A#6-
A#7/5+
A#9
A#11
a#7/5-
A#7sus2
a#6
A#9sus4
A#/C##
A#/E#
a#/C#
a#/E#
A#7sus4
a#7/C#
a#7/E#
a#7/G#
a#6+
A#7/C##
A#7/E#
A#7/G#
a#+
A#add9
A#add2
A#7+/C##
A#7+/E#
A#7+/G##
a#6+/C#
a#6+/E#
a#6+/F##
A#add11
a#9
a#add9
a#add2
A#6/C##
A#6/E#
A#6/F##
A#-dur
A#-moll
A#2
A#4
A#5+
a#5+
A#7/G##
A#aug
A#dim
A#m
A#m+
A#m/C#
A#m/E#
A#m5+
A#m6+
A#M7
A#m7
A#m7+
A#m7/5-
A#m7/C#
A#m7/E#
A#m7/G#
A#m9
A#madd2
A#madd9
A#maj7
A#o
A#zm
A#zw
Ais
ais
Ais+
ais+
Ais-
Ais-dur
Ais-moll
ais/Cis
Ais/Cisis
Ais/Eis
ais/Eis
Ais0
Ais11
Ais2
Ais4
Ais5
Ais5+
ais5+
Ais6
ais6
ais6+
ais6+/Cis
ais6+/Eis
ais6+/Fisis
Ais6-
Ais6/Cisis
Ais6/Eis
Ais6/Fisis
Ais7
ais7
Ais7+
ais7+
Ais7+/Cisis
Ais7+/Eis
Ais7+/Gisis
Ais7/5+
Ais7/5-
ais7/5-
ais7/Cis
Ais7/Cisis
Ais7/Eis
ais7/Eis
Ais7/Gis
ais7/Gis
Ais7/Gisis
Ais7sus2
Ais7sus4
Ais9
ais9
Ais9sus4
Aisadd11
Aisadd2
aisadd2
Aisadd9
aisadd9
Aisaug
Aisdim
Aism
Aism+
Aism/Cis
Aism/Eis
Aism5+
Aism6+
AisM7
Aism7
Aism7+
Aism7/5-
Aism7/Cis
Aism7/Eis
Aism7/Gis
Aism9
Aismadd2
Aismadd9
Aismaj7
Aiso
Aissus2
Aissus4
Aiszm
Aiszw
B
b
B+
b+
B-
B-dur
B-moll
B/D
b/Db
b/Des
B/F
b/F
B0
B11
B2
B4
B5
B5+
b5+
B6
b6
b6+
b6+/Db
b6+/Des
b6+/F
b6+/G
B6-
B6/D
B6/F
B6/G
B7
b7
B7+
b7+
B7+/A
B7+/D
B7+/F
B7/5+
B7/5-
b7/5-
B7/A
B7/Ab
b7/Ab
B7/As
b7/As
B7/D
b7/Db
b7/Des
B7/F
b7/F
B7sus2
B7sus4
B9
b9
B9sus4
Badd11
Badd2
badd2
Badd9
badd9
Baug
Bdim
Bm
Bm+
Bm/Db
Bm/Des
Bm/F
Bm5+
Bm6+
BM7
Bm7
Bm7+
Bm7/5-
Bm7/Ab
Bm7/As
Bm7/Db
Bm7/Des
Bm7/F
Bm9
Bmadd2
Bmadd9
Bmaj7
Bo
Bsus2
Bsus4
Bzm
Bzw
F4-3
f6-4
H
h
H-
H+
H7
h7
Hsus2
Hsus4
H5
H7+
H7/5-
H0
h7+
H6
H6-
H7/5+
H9
H11
h7/5-
H7sus2
h6
H9sus4
H/D#
H/F#
h/D
h/F#
H7sus4
h7/D
h7/F#
h7/A
h6+
H7/D#
H7/F#
H7/A
h+
Hadd9
Hadd2
H7+/D#
H7+/F#
H7+/A#
h6+/D
h6+/F#
h6+/G#
Hadd11
h9
hadd9
hadd2
H6/D#
H6/F#
H6/G#
F#4-3
f#6-4
Fis4-3
fis6-4
Gb4-3
gb6-4
Ges4-3
ges6-4
H-dur
H-moll
H/Dis
H/Fis
h/Fis
H2
H4
H5+
h5+
h6+/Fis
h6+/Gis
H6/Dis
H6/Fis
H6/Gis
H7+/Ais
H7+/Dis
H7+/Fis
H7/A#
H7/Ais
H7/Dis
H7/Fis
h7/Fis
Haug
Hdim
Hm
Hm+
Hm/D
Hm/F#
Hm/Fis
Hm5+
Hm6+
HM7
Hm7
Hm7+
Hm7/5-
Hm7/A
Hm7/D
Hm7/F#
Hm7/Fis
Hm9
Hmadd2
Hmadd9
Hmaj7
Ho
Hzm
Hzw
facebook

Szukaj z google:

Na skróty:

TransponowaniePrzetransponuj akordy do dowolnej tonacji: Transponowanie akordów
Wyszukiwanie akorduZnajdź nazwę akordu na podstawie dźwięków składowych: Wyszukiwanie akordów
Generowanie akordu MIDIWygeneruj dźwięk/akord midi na podstawie wybranych klawiszy fortepianu: Generowanie dźwięków/akordów MIDI
Test słuchuZbadaj swój słuch w zakresie rozpoznawania różnic częstotliwości lub sprawdź zdolność słyszenia wysokich częstotliwości.
Napisz wiadomośćPytania, zgłoszenia związane z prawami autorskimi (blokowanie i udostępnianie pełnych tektów): Formularz kontaktowy
Zespoły naszych użytkownikówZobacz zespoły naszych użytkowników lub dodaj swój: Zespoły naszych użytkowników
InformacjaZobacz piosenki oczekujące na akceptację: Poczekalnia
InformacjaZapoznaj się z polityką prywatności na stronie: Polityka prywatności

Reklama:

Aby umieścić reklamę na stronie CDur.pl skontaktuj się z redakcją korzystając z formularza

PDProgs 2010
CDur.pl - Chwyty na gitarę, akordy na keyboard.